Lamp en Licht Online exploiteert een webshop onder de domeinnaam www.lampenlicht.nl. De domeinnaam is op 15 december 2005 geregistreerd door QLF Group B.V.

Goodstore exploiteert onder de naam Goodstore meerdere webshops. die zich ieder richten op een bepaald type product. Met haar webshops richt Goodstore zich ook op consumenten. Voor de verschillende webshops maakt Goodstore gebruik van beschrijvende domeinnamen. Een van de domeinnamen die Goodstore gebruikt is vww.lampenlichtshop.nl.  Unicorn is een zuster van Goodstore. Zij is houdster van de domeinnamen www.lampenlichtshop.nl  en www.lampenlichthal.nl.

QLF Brands c.s. heeft Goodstore c.s. op 1 juli 2020 gesommeerd met onmiddellijke ingang het gebruik van de tekens lampenlichtshop.nl en lampenlichthal.nl te staken en gestaakt te houden. Verder heeft zij Goodstore c.s. gesommeerd de domeinnamen www.lampenlichtshop.nl en www.lampenlichthal.nl om niet aan QLF Brands c.s. over te dragen.

Deze vorderingen worden afgewezen door de rechtbank Den Haag op 11 januari 2023. De rechtbank stelt: “Alhoewel de inbreuktoets voor merken niet één op hetzelfde is bij een handelsnaam inbreuk, is de handelsnaam van QLF Brands c.s. zonder de kleurstelling en het beeldelement, dus alleen bestaande uit de woordelementen lamp, licht en nl, toch al snel aan te merken als louter
beschrijvend. Op basis daarvan en de maatstaf zoals hiervoor weergegeven maakt dat het publiek de handelsnamen niet snel met elkaar in verband zal brengen. Daarbij is de wijze van gebruik van de namen ook verschillend. Goodstore c.s. gebruikte de namen slechts als adres en niet als onderdeel van een logo. Op de website waren de logo’s van Goodstore en Ourstore overheersend. Dit maakt tezamen dat geen sprake is en was van verwarringsgevaar tussen de handelsnaam van QLF Brands c .s. en de namen ‘lampenlichthal.nl’ en lampenlichtshop.nl”

Het komt er dus op neer dat hoe beschrijvender de handelsnaam (en hoe minder er sprake is van inburgering door intensief gebruik), des te minder grond is er voor de rechter om verwarringsgevaar aan te nemen. Het is dus belangrijk om als ondernemer geen al te beschrijvende handelsnaam te kiezen als domeinnaam aangezien verwarring met een andere domeinnaam of handelsnaam niet snel zal worden aangenomen.

 

Bel
Route