Op 24 mei 2022 bracht presentator Tim Hofman van het programma BOOS een onaangekondigd bezoek aan het kantoor van HockeyLoverz. Doel van het bezoek was om aandacht te vragen voor de omstandigheid dat aan een groep jongeren het door hen betaalde geld na annulering van het HockeyLoverz evenement in 2021 nog niet was terugbetaald. Een aantal jongeren was ook aanwezig tijdens het bezoek aan het kantoor van BOOS. Van dit bezoek zijn opnames gemaakt.

HockeyLoverz verzet zich tegen het online gaan van de Uitzending totdat HockeyLoverz een gelegenheid werd geboden tot wederhoor. Dat zou volgens HockeyLoverz pas mogelijk zijn nadat zij zou beschikken over een lijst van namen van personen die nog recht op terugbetaling zouden hebben.

De rechtbank overweegt dat het belang van BNNVARA is dat zij met haar programma een rol vervult in het informeren over en assisteren bij een maatschappelijk probleem, te weten moeizaam verlopende restitutie van festivaltickets aan jongeren en kinderen. En dat weegt in het voordeel boven eerbiediging van de eer en de goede naam van HockeyLoverz.  Bovendien zou een uitzendverbod alleen toegewezen kunnen worden wanneer aannemelijk is dat de uitzending zal leiden tot onherstelbare schade. Dat is niet het geval.  Wederhoor is daarnaast geen absoluut recht, maar een journalistiek uitgangspunt.

Een beroep op het portretrecht zijdens de directeur van HockeyLoverz wordt ook afgewezen. Het gesprek met de directeur is uitgebreid geweest en hij heeft zijn standpunt voldoende duidelijk kunnen maken. BNNVARA heeft toegezegd de naam van deze directeur niet in de tekst op het YouTube kanaal te vermelden, zodat het geen extra hits oplevert als zijn naam wordt gegoogeld.

Alle vorderingen van HockeyLoverz werden afgewezen.

Bel
Route