Stichting Erfgoed Leiden had een aantal prentbriefkaarten uit de jaren 40 en 50 online beschikbaar gesteld zonder toestemming van de voor hen destijds onbekende auteursrechthebbenden. De stichting had namelijk een overeenkomst gesloten met Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. Erfgoed Leiden betaalde in dat kader €12.500,– aan Pictoright voor het online plaatsen van materiaal van bij Pictoright aangesloten makers. Ook zou art. 16 o ev Aw verweesde werken van toepassing kunnen zijn. Volgens die regelgeving kunnen werken waar nog auteursrecht op rust maar waarvan de maker niet bekend is onder voorwaarden gebruikt worden. Eén van die voorwaarden is dat een instelling van tevoren een gedegen onderzoek doet om de maker te achterhalen. Dat kost echter veel tijd en mankracht.

Art. 16 o tm 17 Aw echter niet van toepassing. Rechthebbende op een aantal kaarten bleek Arnoud Voet te zijn. Voet was echter niet aangesloten bij Pictoright, zodat de overeenkomst met PIctoright niet van toepassing was. De rechtbank kwam op 5 april 2018 tot het oordeel dat Voet rechthebbende is en recht heeft op een schadevergoeding van € 75 per foto. Ook de proceskosten van €15000 kwamen voor rekening voor Stichting Erfgoed Leiden.

Een gemiste kans van de rechtbank. De rechtbank heeft geen oog gehad voor de belangen van de culturele sector en het publieke doel van deze instellingen, te weten om cultuur op een hedendaagse manier ter beschikking te stellen voor een groot publiek. De rechtbank had namelijk kunnen anticiperen op het EU wetsvoorstel Extended Collective Licensing: een wettelijke uitbreiding van het toepassingsbereik van een collectieve licentie met het gevolg dat deze ook van toepassing is op rechthebbenden die niet bij een collectieve beheersorganisatie zoals Pictoright zijn aangesloten.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route