Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

In de nieuwe WBTR is de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden van een vereniging of stichting opgenomen. Vanaf 1 juli 2021 kunnen de persoonlijke gevolgen voor bestuursleden groot kunnen zijn. Voorheen waren bestuursleden ook al aansprakelijk. In de nieuwe wet is dat echter uitgebreid. Zo kun je ook aansprakelijk worden gesteld voor daden van medebestuursleden. Bij financiële transacties kan dat grote persoonlijke gevolgen hebben. Daarbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder bent of een vrijwilliger.

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting? Neem dan de juiste maatregelen en zorg voor een goed bestuur. Bij goed bestuur moet u denken aan altijd handelen in het belang van de vereniging of stichting, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Leg de besluitvorming van het bestuur goed vast. Werk volgens de richtlijnen van de wet, zodat er weinig kans is op persoonlijke aansprakelijkheid en op schrijnende gevallen.

Bel
Route