Vanaf 2017 kunnen innovatieve ondernemers voor hun uitvinding middels één octrooiaanvrage gelijke bescherming krijgen voor de hele Europese Unie, behalve Spanje en Kroatië. Nu zijn daar nog afzonderlijke octrooien voor nodig. Het gaat om 26 landen.

De praktijk van nu

Na verlening door het Europees Octrooibureau (EOB) ontstaat in feite een Europees bundeloctrooi. Aanvragers van het (bundel)octrooi moeten daarom in ieder land een vertaling indienen, afzonderlijk instandhoudingsvergoeding betalen en afzonderlijk inbreuk- en nietigheids-rechtszaken voeren. Daarnaast bestaat het risico dat het octrooi in afzonderlijke landen wordt beperkt en dus niet dezelfde beschermingsomvang kent.

Wat verandert er met het Unitair octrooi?

Het Europese octrooi blijft bestaan. Wat wel verandert, is dat de octrooihouder een extra keuzemogelijkheid krijgt na de verlening van een Europees octrooi. De octrooihouder kiest dan tussen: ofwel het klassieke Europees bundeloctrooi, waarbij de aanvrager zelf landen kiest; ofwel een Unitair octrooi voor alle bij het verdrag aangesloten landen.Het unitair octrooi zal voor alle bij het verdrag aangesloten landen in één keer worden geregistreerd en vergt minder administratieve rompslomp. Zo heeft u niet meer met verschillende regels per land te maken en hoeven octrooien niet in verschillende talen te worden opgesteld. Bij de start zullen nog niet alle 26 landen het verdrag goedgekeurd hebben. Dit betekent dat de dan verleende octrooien met eenheidswerking bij de start niet gelden in de landen die het verdrag nog niet goedgekeurd hebben. De instandhoudingsvergoeding wordt daaraan niet aangepast. Als landen later toetreden, zal het Europees Octrooi Bureau de eenheidswerking van al verleende octrooien niet uitbreiden naar deze later toetredende landen. Waarschijnlijk zijn dit landen met een beperkte marktomvang.

Kosten Unitair octrooi

De instandhoudingskosten voor een unitair octrooi worden in één keer jaarlijks voor alle deelnemende landen voldaan. De kosten voor een Unitair octrooi zijn vergelijkbaar met die van de huidige bescherming in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze 4 landen worden de meeste Europese octrooien gevalideerd. De vastgestelde vergoedingen zijn laag genoeg om het Unitair octrooi financieel aantrekkelijk te maken wanneer bescherming in veel Europese landen gewenst is. Wie slechts in enkele Europese landen bescherming nodig heeft, is voordeliger uit met het klassieke bundeloctrooi.

Unified Patent Court

Met de invoering van het Unitair octrooi komt er ook 1 centraal octrooigerecht in de EU. Bij octrooigeschillen tussen bedrijven is dit gerecht bevoegd. Het Europees Octrooigerecht komt in Parijs, met daarnaast vestigingen in München en Londen. Het Unified Patent Court is bevoegd in zaken over unitaire octrooien èn ‘gewone’ Europese octrooien. Voor bescherming hoeft u straks echter niet meer naar alle afzonderlijke nationale rechtbanken. Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

 

 

Bel
Route