Een federale rechtbank om Californië (USA) heeft in een van de eerste AI-rechtszaken geoordeeld dat de AI gegenereerde afbeeldingen geen inbreuk maken op de werken van de kunstenaars waarvan de kunstwerken werden geschraapt en gebruikt om de software te laten leren. Scraping is een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van webpagina’s te extraheren en al dan niet te analyseren.

Volgens drie kunstenaars had Stability miljarden afbeeldingen van het internet “geschraapt”, waaronder die van henzelf, zonder hun toestemming, met het doel de generator Stable Diffusion te leren eigen afbeeldingen te maken. U.S. District Judge William Orrick oordeelde dat het resultaat van het schrapen en leren van de AI-machines geen auteursrechtinbreuk oplevert, omdat het resultaat van de met AI gegenereerde afbeeldingen niet wezenlijk overeenstemde met de werken van de kunstenaars.

De rechter wees ook andere claims van de artiesten af, waaronder die dat Stabililty hun publiciteitsrechten schond en oneerlijk met hen concurreerde, maar gaf wel toestemming om opnieuw te procederen met gewijzigde vorderingen.  De kunstenaars gaan door met hun strijd tegen het gebruik van hun werken om AI-generators te leren kunstwerken te maken. Hiertoe dienen zij volgende maand een separate zaak in met gewijzigde vorderingen. Wordt vervolgd dus.

Bel
Route