Smult u ook zo van crimi podcasts? De podcast “De Deventer Mediazaak” en de film “De Veroordeling”  over de Deventer moordzaak waren onderwerp van een recente procedure bij de rechtbank.

De Deventer moordzaak is de strafzaak en de daarmee verband houdende verwikkelingen na de moord op de 60-jarige weduwe Jacqueline Wittenberg in september 1999 te Deventer.  Deze zaak houdt de gemoederen al jaren bezig, niet in het minst dankzij Maurice de Hond. Hij is van mening dat de moord moet zijn gepleegd door een ander dan de veroordeelde boekhouder, namelijk de door hem met naam en toenaam genoemde ‘klusjesman’. De Hond is daarvoor veroordeeld wegens smaad.

De Hond heeft een procedure aangespannen tegen de makers van de podcast “De Deventer Mediazaak” en de film “De Veroordeling” en de VPRO en stelde dat deze onrechtmatig jegens hem waren, waardoor hij schade leed.  In het vonnis van 15 november 2023 kreeg hij ongelijk. De podcast en film  zijn niet onrechtmatig jegens De Hond. De rechtbank weegt tegen elkaar af de vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht ter bescherming van eer of goede naam anderzijds. Door in de media vergaande beschuldigingen aan het adres van de klusjesman te uiten heeft eiser te accepteren dat hij daarop en op de gevolgen daarvan publiekelijk wordt aangesproken. Eiser moet accepteren dat hoge bomen veel wind vangen: door als bekend figuur vergaande beschuldigingen te uiten heeft eiser te accepteren dat hij publiek wordt aangesproken.  Er is hem voldoende wederhoor geboden: zijn visie is voldoende aan bod gekomen. De film is niet gepresenteerd als objectieve waarheid: de makers maken duidelijk dat in de film getoonde gebeurtenissen zijn gebaseerd op feiten die voor de film zijn gedramatiseerd. Ook heeft hij geen beroep op portretrecht: de beelden waren eerder uitgezonden en zijn niet gemanipuleerd.

Bel
Route