Julianatoren is een pretpark in Apeldoorn. Julianatoren verkoopt als toegangsbewijs onder meer gezinsvouchers. Zo’n voucher kan worden ingeleverd bij bezoek aan het park, waarna een gezinsabonnement wordt geactiveerd. Met de gepersonaliseerde kaart heeft een gezin het hele seizoen kosteloos toegang tot het park. Een gezinsvoucher kostte in 2019 bij Julianatoren € 237,00.

In oktober 2018 constateerde Julianatoren dat er via Marktplaats.nl vervalste gezinsvouchers werden aangeboden voor respectievelijk € 140,00, € 150,00 en € 160,00 per voucher. Julianatoren heeft de bezoekers die zich meldden met een vals voucher gevraagd om aangifte te doen. In ruil daarvoor heeft Julianatoren hen gecompenseerd, in die zin dat zij hen alsnog een geldig voucher en dus een gezinsabonnement heeft verstrekt.

Julianatoren legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Gedaagde heeft via Marktplaats valse vouchers verkocht, die niet door Julianatoren waren uitgegeven, en heeft hier niet alleen Julianatoren mee benadeeld, maar ook de bezoekers van Julianatoren. Daarmee heeft gedaagde gehandeld in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daarnaast heeft gedaagde inbreuk gemaakt op het auteursrecht op (de afbeeldingen op) de vouchers. De vouchers komen immers, gelet op het grafisch ontwerp, met een origineel karakter dat zintuiglijk waarneembaar is en geen technisch of functioneel effect heeft, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Het is alleen aan Julianatoren om de vouchers openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verkopen.

De gedaagde werd dus door de rechtbank Gelderland in november 2021 veroordeeld om de schade van Julianatoren te vergoeden.

Bel
Route