De ontwerper van een bedrijfslogo, communicatiebureau Presentanza, houdt de auteursrechten daarop krachtens haar algemene voorwaarden. Ook volgt uit de algemene voorwaarden dat de auteursrechten niet automatisch overgaan op de opdrachtgever, maar de opdrachtgever deze tegen betaling van 3 x het offertebedrag kan verkrijgen. Mogen er later desondanks door de opdrachtgever aanpassingen aan het bedrijfslogo worden gedaan, zonder toestemming van de maker?

Het communicatiebureau grondt haar vordering primair op niet nakoming van de algemene voorwaarden en subsidiair op inbreuk aan de aan haar als maker toekomend auteursrecht. Presentanza was wel bereid akkoord te gaan met de wijziging, maar uitsluitend onder de voorwaarde dat de auteursrechten tegen betaling van een bedrag zouden worden overgedragen. De rechter oordeelt dat het verzet tegen de wijziging van het logo uit hoofde van artikel 25 sub c Aw in strijd met de redelijkheid is. De rechter oordeelt verder dat Presentanza niet kon bewijzen dat haar algemene voorwaarden daadwerkelijk terhand zijn gesteld aan de opdrachtgever en dat deze zijn aanvaard. De opdrachtgever wordt daarmee als fictieve maker van het bedrijfslogo in de zin van art. 8 Auteurswet gezien. Een streep door de rekening van het communicatiebureau!

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route