Onlangs is een opvallende zaak van het Hof Amsterdam gewezen over een strafrechtelijke auteursrechtinbreuk door met een Spybril opnames te maken van theorie-rijexamens.

Wat was er gebeurd? De verdachte had diverse personen opdracht gegeven om met een spybril examenvragen op te nemen bij het CBR en daar vervolgens gebruik van gemaakt, door het beeldmateriaal te gebruiken bij de theorielessen van zijn eigen verkeersschool. Deze James Bond technieken brachten hem echter uiteindelijk geen voordeel. Het hof oordeelde dat deze verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het inbreuk maken op het auteursrecht van het CBR en IBKI: “De inbreuk op het auteursrecht is gepleegd met een commercieel oogmerk en daarmee gepaard gaand geldelijk gewin. De verdachte heeft met zijn handelen de concurrentieverhoudingen tussen verkeersscholen geweld willen aandoen en daarbij ook andere mensen gebruikt om zijn persoonlijk geldelijk gewin te kunnen bereiken. Voorts heeft het handelen van verdachte bijgedragen aan het ondermijnen van het stelsel van examinering”.

Het hof oordeelde vervolgens dat sprake was van inbreuk op artikel 31a en artikel 31b van de Auteurswet. De verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 dagen; en tot een taakstraf voor de duur van 220 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 110 dagen hechtenis.

Bel
Route