Het zal u wellicht bekend zijn, maar toch gaat het regelmatig mis. Gebruik geen foto’s op uw website waarvan u de maker niet kent of als u niet zeker weet dat de foto’s rechtenvrij gebruikt mogen worden.

In een vonnis van 14 november 2023 oordeelde de kantonrechter over het gebruik van een door een fotograaf gemaakte foto. Gedaagde exploiteert een webshop waarop hij o.a. speelgoed en kleding verkoopt. Hij heeft – tijdelijk –  zonder toestemming een foto van eiseres gebruikt op zijn website. Na sommatie had gedaagde de foto onmiddellijk verwijderd.

In deze zaak moest de kantonrechter beoordelen of met het gebruik van die foto een inbreuk werd gemaakt op het auteursrecht van eiseres en zo ja, of gedaagde daarvoor een schadevergoeding aan eiseres moest betalen.

Het zal u niet verbazen dat inderdaad sprake was van inbreuk op de auteursrechten van eiseres. Echter, gedaagde had in zoverre geluk dat zijn website een testwebsite was die nog niet commercieel werd gebruikt. De te betalen schadevergoeding werd daarom op het tarief voor particulieren vastgesteld en gedaagde behoefde slechts een schadevergoeding van € 90,– te betalen. De door eiseres gevorderde onderzoekskosten werden geheel afgewezen en er werd slechts een kleine incassokostenvergoeding toegewezen. In de meeste gevallen loopt het echter minder positief af.

Bel
Route