Op 23 maart 2016 is de gewijzigde merkenverordening van kracht geworden.  Wat is er gewijzigd?

Verschillende tarieven per waren/dienstenklasse: Voor een Europees merkdepot gold tot 23 maart 2016 dat merkhouders één taxe voor maximaal 3 klassen konden betalen. Vanaf 23 maart 2016 moeten merkhouders voor Uniemerken een taxe per klasse gaan betalen. De basistaxe voor één klasse bedraagt € 850.  De taxe voor de tweede klasse van waren en diensten bedraagt € 50.  De taxe voor de derde klasse of meer klassen bedraagt € 150 per klasse. De tarieven van het Benelux depot zijn nog niet gewijzigd en daar kunt u vooralsnog nog depots voor 3 klassen doen zonder extra te hoeven betalen.

Administratieve verval- en nietigheidsprocedure : Een andere belangrijke wijziging voor de praktijk is dat op den duur ieder nationaal merkenbureau de mogelijkheid moet openstellen voor een administratieve procedure voor de verkrijging een vervallen- en/of nietigverklaring van merken. Op dit moment zijn merkhouders nog genoodzaakt om de gang naar de rechtbank te maken voor een vervallen- en nietigverklaring. Met het openstellen van een eenvoudigere administratieve procedure bij het merkenbureau zal de nietigheid of verval van een merk laagdrempeliger kunnen worden afgehandeld.

Meer bescherming tegen namaak goederen in transit: Het is eenvoudiger geworden om op te treden namaakartikelen. Zo kan er tegen namaakgoederen worden opgetreden wanneer de goederen binnen de EU, slechts in transit zijn, en dus niet bedoeld zijn om binnen de EU op de markt te worden gebracht. Echter, optreden tegen transitgoederen kan alleen wanneer de merkhouder ook rechten heeft in het land van de eindbestemming van de goederen.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

 

Bel
Route