De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 geoordeeld dat voor de beoordeling of een overeenkomst al dan niet kwalificeert als een arbeidsovereenkomst de partijbedoeling geen rol (meer) speelt. Indien voldaan is aan de wettelijke criteria te weten loon, arbeid en gezag, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst. Of aan deze criteria is voldaan, is een kwestie van uitleg zo maakt de Hoge Raad duidelijk. De Hoge Raad geeft aan dat niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

Bel
Route