Indien een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten, kan deze doorgaans niet tussentijds worden opgezegd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zelfs indien geen contractuele opzeggingsregeling is overeengekomen, is in beginsel wel opzegbaar volgens vaststaande jurisprudentie. Wel kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid vereisen dat er een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen. In de praktijk komt het vaak voor dat partijen al jarenlang zaken met elkaar doen, maar geen overeenkomst hebben gesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er opeenvolgende orders worden verzonden, maar hierover niets is geregeld. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan er sprake zijn van een duurovereenkomst. Daarbij is er sprake van prestaties die gedurende zekere tijd voortduren, elkaar opvolgen of herhaald worden. Indien inderdaad sprake is van een duurovereenkomst, heeft dat gevolgen voor de termijn van opzegging die door de opzeggende partij in acht moet worden genomen.

Annelies ten Hove heeft jarenlange ervaring in het opstellen en procederen over distributie overeenkomsten.

Bel
Route