De rechtbank Limburg heeft op 2 november 2014 geoordeeld dat de aanduiding “louche”, die een ernstig beschuldigend karakter heeft, niet op zijn plaats is.

De interpretatie van de tekenaar was niet uit de cartoon te begrijpen en de gegeven toelichting – dat het de betreffende advocaat niet zou deren dat men hem ervan beschuldigt louche te zijn, indien men hem er maar niet van beticht dat hij homofiel is – rechtvaardigt volgens de rechtbank niet de omschrijving ‘louche advocaat’.  Anders dan de cartoonist stelde, is er derhalve in redelijkheid onvoldoende aanleiding om het bewuste waardeoordeel uit te spreken.

Gedaagden, de cartoonist en de uitgever, dienden een rectificatie te plaatsen en de proceskosten te betalen. Een schadevergoeding werd niet opgelegd.

Bel
Route