Heeft u gecontroleerd of de foto’s op uw website rechtmatig zijn en beschikt u over toestemming van de rechthebbende? Dat gaat toch nog vaak mis.  Rechters stellen zich meestal op het standpunt dat u had moeten onderzoeken of de plaatsing van de foto’s op uw website een inbreuk op kunnen leveren op het auteursrecht van de rechthebbende. De rechter is doorgaans mening dat men een verregaande onderzoeksplicht heeft.

Het is dus van belang dat u vantevoren onderzoekt of de door u gebruikte foto’s eventueel auteursrechtelijk zijn beschermd en wie de rechthebbende is. Er zijn verschillende aanbieders waar u tegen een gering tarief toestemming verkrijgt om een foto voor bepaalde doelen te gebruiken. Als u de term “stockphoto” invoert op Google, komt u diverse aanbieders tegen.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route