Uitgangspunt: Benelux registraties

Van oorsprong is het merkenrecht nationaal geregeld en georganiseerd. In Nederland betekent dat een Beneluxdepot bij het BBIE te Den Haag.

Internationale registratie. Kort samengevat wordt het systeem gekenmerkt door de volgende aspecten:

 • Voorwaarde is een basisregistratie of – aanvrage in het land van oorsprong. Bij ons dus de Benelux.
 • Eén centrale aanvrage bij het Internationale Bureau WIPO in Genève.
 • Een vrije keuze tussen één of meer aangesloten landen (meer dan 110 landen).
 • Acceptatieprocedures per land volgens de nationale routes.
 • Resultaat is een bundel nationale rechten onder hetzelfde internationale registratienummer.
 • De bescherming is per land gelijk aan die van een nationale registratie.
 • Uitbreiding van de Internationale registratie tot nieuwe landen is mogelijk.

Het internationale registratiesysteem is een relatief goedkoop en gemakkelijk systeem, maar kent wel één nadeel. De Internationale registratie is namelijk gedurende de eerste vijf jaar afhankelijk van een geldige basisregistratie. Valt de basisregistratie in deze periode weg, dan valt ook de internationale registratie weg. Er kan vaak wel een omzetting in een nationaal depot plaatsvinden.

Het EU-merk

In 1996 kwam er voor de Europese Unie nog een derde mogelijkheid bij, die van het gemeenschapsmerk (ook wel het EU-merk genoemd), een uniforme registratie dat meteen alle lidstaten dekt. De Europese Unie bestaat momenteel uit 28 lidstaten.

De voornaamste kenmerken van dit systeem zijn:

 • Eén depot bij het Europese Merkenbureau (EUIPO) in Alicante, Spanje.
 • Eigen inhoudelijke Europese regelgeving, dus geen nationale regels.
 • Bestaande nationale of Internationale registraties van hetzelfde merk voor dezelfde waren c.q. diensten kunnen in de EU-aanvrage geïntegreerd worden.
 • Gebruik in één of meer EU-lidstaten is al voldoende om het recht op het merk in stand te houden.
 • Bezwaren in een deel van de EU leiden tot weigering van de gehele aanvrage, d.w.z. voor alle EU landen.
 • Maar omzetting in nationale aanvragen is dan mogelijk met behoud van de oorspronkelijke depotdatum.

Annelies ten Hove is een gecertificeerd BMM merken- en modellengemachtigde en kan registratie voor u verzorgen. Neem contact op via ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route