De International Chamber of Commerce (ICC) heeft de lancering van nieuwe Incoterms aangekondigd: de Incoterms 2020. De Incoterms 2020 zullen per 1 januari 2020 in werking treden en beogen een up to date raamwerk te bieden voor kopers en verkopers. Ten opzichte van de laatste versie van de Incoterms, de Incoterms 2010, streeft de ICC er met de Incoterms 2020 naar een beter bij de actuele handelspraktijk aangepaste versie te komen. Verwezen wordt naar: https://www.incoterms2020.nl/

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route