De Europese Commissie heeft eind november 2013 nieuwe regels voorgesteld voor de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. De ontwerprichtlijn voorziet in een gemeenschappelijke definitie van bedrijfsgeheimen, alsmede in middelen waarmee slachtoffers van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen verhaal kunnen halen. De richtlijn maakt het voor nationale rechters eenvoudiger om zich over dergelijke onrechtmatige gedragingen uit te spreken. Ook maakt zij het eenvoudiger om de producten waarmee inbreuk op een bedrijfsgeheim wordt gemaakt, uit de markt te halen en kunnen slachtoffers nu gemakkelijker schadevergoeding voor illegale praktijken krijgen.

Het voorstel van de Commissie is bedoeld om bedrijven een passend beschermingsniveau en een doeltreffende verhaalsmogelijkheid in geval van diefstal of misbruik van hun bedrijfsgeheimen te bieden. Het degelijke, evenwichtige en geharmoniseerde systeem van bescherming van bedrijfsgeheimen zal ondernemingen en onderzoekers een veiliger omgeving bieden voor het creëren, delen en in licentie geven van waardevolle know-how en technologie, over de grenzen van interne markt heen. Het zal ook de betrokkenheid bevorderen van ondernemingen en onderzoekers uit verschillende EU-landen bij gemeenschappelijke en samenwerkingsprojecten voor innovatie en onderzoek. Mijns inziens is dit een zeer positieve ontwikkeling waar veel cliënten baat bij zullen hebben.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route