Bijna een jaar geleden is de aanzegplicht voor werkgevers geïntroduceerd. De werkgever dient uiterlijk één maand voor afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te melden of hij met hem verder wil of niet. Doet de werkgever dit niet tijdig, dan zal hij aan de werknemer een boete moeten betalen. Duurt de arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden, dan geldt de aanzegplicht niet.

Verzuimt de werkgever aan te zeggen, dan is hij een boete verschuldigd gelijk aan een maandloon. Zegt hij te laat aan, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

Indien de werknemer zegt dat hij de aanzegbrief niet heeft ontvangen, is het aan de werkgever om te bewijzen dat de aanzegging de werknemer op tijd heeft bereikt, zo besliste onlangs de kantonrechter. Dat kan dus een probleem zijn indien de aanzeggingsbrief persoonlijk wordt overhandigd en de werknemer dat later ontkent. Het is dus zinvol om ofwel de aanzegbrief aangetekend te verzenden ofwel de werknemer de brief “voor gezien” te laten tekenen.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route