Dat Adidas inbreukmakers op haar bekende 3 strepen merken aanpakt, is wel bekend. Adidas zit nu echter aan de andere kant van de tafel en maakt volgens een recent vonnis van de Voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank zelf inbreuk en wel op de Falcon merken van een Nederlands bedrijf.

Huis & Haard Holding B.V. is merkhouder van diverse woord- en beeldmerken met de aanduiding ‘Falcon’.  Deze merken zijn (ook) geregistreerd voor kleding en sportartikelen maar niet specifiek voor schoenen. Zij heeft vervolgens met DBHI een licentieovereenkomst gesloten, op basis waarvan DBHI  de IE-rechten van Huis & Haard mag gebruiken voor de productie en verkoop van haar producten. DBHI brengt onder het merk Falcon outdoor sportkleding op de Nederlandse markt.

Adidas heeft vanaf 1997 met regelmaat in de Benelux gebruik gemaakt van de aanduiding Falcon voor een aantal van haar schoenen. In september 2018 heeft Adidas een kleding- en schoenenlijn gelanceerd onder de aanduiding Falcon.

De rechter oordeelt dat voor de schoenen uit de Falcon-lijn van Adidas geldt dat het teken Falcon gelijk is aan het woordmerk Falcon van DBHI. Tevens is sprake van soortgelijke waren, ook al is het merk van DHBI niet specifiek voor schoenen in klasse 25 beschermd. Want, zo verwijst de rechter naar een eerdere uitspraak: “Kleding en schoenen zijn van identieke of zeer vergelijkbare aard en worden beide gebruikt om het menselijk lichaam te bedekken en te beschermen tegen het weer. Daar komt bij dat kleding en schoenen in de jurisprudentie worden beoordeeld als verwant op commercieel gebied en dikwijls worden verkocht in dezelfde winkels”.

Het verweer van Adidas dat DHBI geen recht meer zou hebben om op te treden, werd ook verworpen. De rechtbank zegt: “Het recht om tegen deze inbreuk op te treden is niet verdwenen door eerder (incidenteel) gebruik van het teken Falcon door derden en Adidas. In dit verband is nog relevant dat het gebruik van het teken Falcon voor een enkele schoen of kledingstuk niet te vergelijken is met de lancering wereldwijd door Adidas van een kleding- en schoenenlijn onder de naam Falcon en alleen een schoenenlijn in de Benelux, met bijbehorende reclamecampagne”.

Adidas moet het gebruik van het merk Falcon voor kleding en schoenen in de Benelux staken, moet haar Falcon promotiemateriaal uit de markt terugroepen en wordt – naast andere nevenvorderingen – tevens veroordeeld om de proceskosten te betalen.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8515

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route