Grensoverschrijdend gedrag speelt steeds vaker een rol in arbeidsconflicten. Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep op 9 januari 2024 geoordeeld dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen KLM en een gezagvoerder terecht heeft ontbonden vanwege verwijtbaar handelen.

Uit het dossier komt naar voren dat KLM jarenlang bezig was de gezagvoerder aan te spreken op de vele klachten die bij KLM binnenkwamen over autoritair en grensoverschrijdend gedrag. Ondanks coachingtrajecten en gesprekken over zijn manier van communiceren en gebrek aan zelfreflectie, trad er geen verbetering op. De klachten bleven komen.  Op verzoek van KLM ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst  met de captain, die vervolgens hoger beroep aantekende. Het hof wees echter alle vorderingen van de gezagvoerder af.  Het primaire verzoek tot herstel van het dienstverband en het subsidiaire verzoek om een billijke vergoeding als alternatief voor herstel (ex artikel 7:683 lid 3 BW) werden afgewezen. Ook de gevorderde billijke vergoeding werd afgewezen, evenals de verklaring voor recht dat de suppletieregeling van KLM van toepassing is.

Bel
Route