Op 7 juni 2022 heeft de Ondernemingskamer (OK) van het Hof te Amsterdam geoordeeld dat advies van de Ondernemingsraad (OR) niet vereist is in het geval een onderneming ervoor kiest om te kiezen voor 1 specifieke distributeur. De OR had middels een verzoekschrift beroep ingesteld tegen het (voorgenomen) besluit van het productiebedrijf Lantor dat volgens de OR strekte tot een wijziging van de bestaande duurzame samenwerking van Lantor met haar distributeurs. Gevorderd werd om Lantor te gebieden voornoemd besluit in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken en Lantor te verbieden handelingen te verrichten of te doen verrichten ter verdere uitvoering van het besluit, met veroordeling van Lantor in de kosten van de procedure. Het betreffende besluit strekte ertoe de distributeurschappen van meerdere bestaande distributeurs over te brengen naar slechts 1 distributeur,  Euroresins Benelux.

De OR kreeg nul op het rekest. De OK merkt op dat het (voorgenomen) besluit – ook indien het alle distributeurschappen in Europa betreft – betrekking heeft op een relatief klein deel van de totale omzet van Lantor en dat het gaat om een relatief beperkte wijziging in de distributie. De OK nam verder in aanmerking dat de keuze van Lantor om voor de verkoop van haar producten al dan niet gebruik te maken van een specifieke distributeur, in de kern een commerciële beslissing is die past in de normale bedrijfsvoering van Lantor en dat die keuze in beginsel is voorbehouden aan Lantor als ondernemer. Dit betekent dat Lantor de ondernemingsraad niet in de gelegenheid hoefde te stellen advies uit te brengen over het betreffende besluit.

Bel
Route