Het auteursrecht maakt onderdeel uit van de collectie Intellectuele Eigendomsrechten. Daartoe behoren ook het merkenrecht, het modellenrecht, het octrooirecht, het domeinnamenrecht, handelsnaamrecht, het databankenrecht en de naburige rechten (rechten van uitvoerende kunstenaars).

Auteursrechtelijke bescherming kent een lage drempel en registratie is niet mogelijk. Werken moeten slechts origineel en creatief zijn. Auteursrecht kan ingeroepen worden op teksten, foto’s,  kunst, muziek , films  en boeken maar ook op toegepaste kunst (design producten), dessins en software.

De makers van een auteursrechtelijk werk hebben er belang bij om hun auteursrecht te gelde te maken en te verdedigen, zodat zij in staat blijven om hun creatieve werk te verrichten en te kunnen exploiteren. Wordt uw product nagemaakt of wordt u juist beschuldigd van auteursrechtinbreuk? Neem dan contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route