In het eerste Bitcoin-gerelateerde civiele vonnis in Nederland heeft de Rechtbank Overijssel geoordeeld dat Bitcoin geen geld in de zin van het Burgerlijk Wetboek is. De procedure draaide om de vraag wat de schade is wanneer een overeenkomst tot betaling van een bedrag in Bitcoin niet nagekomen wordt.

Zie verder: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:2667

 

 

Bel
Route