Het Hof Den Haag heeft op 12 april 2022 geoordeeld dat INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op het EU woordmerk IMPOSSIBLE BURGER.

IF is een in 2011 opgericht Amerikaans bedrijf dat plantaardige vervangers voor dierlijke producten maakt. Zij brengt sinds 2016 een vegetarische burger onder de (merk)naam IMPOSSIBLE BURGER in de Verenigde Staten op de markt. In Europa is de IMPOSSIBLE BURGER niet op de markt. IF is houdster van het Europese Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER, aangevraagd op 15 oktober 2018 en ingeschreven op 28 februari 2019. Nestlé verkoopt haar vleesvervangers in een deel van Europa onder de merknaam GARDEN GOURMET.  Eind 2018 heeft Nestlé bekend gemaakt dat zij een op vlees gelijkende plantaardige burger op de markt zal gaan introduceren onder de naam INCREDIBLE BURGER binnen het Garden Gourmet assortiment.

IF is het daar niet mee eens en heeft gevorderd Nestlé c.s. te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van IF, in het bijzonder door het gebruik te verbieden van het teken INCREDIBLE BURGER als merk op of voor voedingsproducten, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Het Hof geeft IF gelijk en bevestigt het standpunt van de rechtbank. Het gebruik door Nestlé van INCREDIBLE BURGER is niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als bedoeld in de merkenwet. INCREDIBLE BURGER maakt inbreuk op IMPOSSIBLE BURGER: sterke visuele en auditieve overeenstemming tussen beide merken, maar geen begripsmatige overeenstemming. De producten zijn identiek en verwarringsgevaar is aannemelijk. Het inbreukverbod jegens Nestlé wordt toegewezen.

 

Bel
Route