Middels het internationale systeem voor merkregistratie (het Madrid-Verdrag en Protocol) kan merkbescherming worden aangevraagd in één of meer aangesloten lidstaten door één aanvraag in te dienen via het bureau WIPO in Genève, Zwitserland.

Canada en Brazilië zijn per 17 juni 2019 respectievelijk 3 oktober 2019 toegetreden tot het Verdrag. Op 27 september 2019 is ook Maleisië toegetreden. Verder zijn Jamaica, Trinidad en Tobago en de United Arab Emirates toegetreden.

Wilt u uw merk uitbreiden met deze nieuwe landen? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

 

 

Bel
Route