Het College van Beroep heeft op 3 november 2021 een vermakelijke uitspraak gewezen over een misleidende verpakking, een “doosjevol” bosbessen van Albert Heijn.

De klacht was gericht tegen de verpakking van “Doosjevol blauwe bessen” van het huismerk van Albert Heijn. Op het grootste gedeelte van de verpakking staat een foto van blauwe bessen. Over die foto staat het logo van Albert Heijn met daaronder in hoofdletters: “Doosjevol blauwe bessen”. Op de achterzijde van de verpakking staat: “250 g / 2 porties (125 g)”. Bij meting van twee exemplaren van het onderhavige product blijkt dat het doosje slechts voor 65% gevuld is. Om die reden acht geïntimeerde de vermelding “Doosjevol” misleidend.

De Commissie heeft, voor zover in beroep relevant, de klacht om de volgende redenen gegrond geacht. Zowel op de voorzijde als de bovenzijde van het onderhavige product staat: “Doosjevol blauwe bessen”. Hierdoor wordt gesuggereerd en zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat het betreffende doosje “vol” of (vrijwel) geheel gevuld is met blauwe bessen, temeer nu de verpakking ondoorzichtig is. Klager heeft echter gesteld dat het doosje van 14 cm hoog slechts tot 9 cm gevuld is ofwel voor 65%, waarop Albert Heijn onder meer heeft meegedeeld dat de verpakking voor meer dan 2/3 gevuld is met blauwe bessen. Wat er zij van de precieze hoogte tot waar het doosje is gevuld, niet is komen vast te staan dat het doosje “vol” of (vrijwel) geheel gevuld is. Dat elders op de verpakking staat dat de inhoud daarvan 250 gram (blauwe bessen) is, neemt de onjuiste indruk onvoldoende weg. Hierdoor is sprake van misleidende voedselinformatie, waardoor de uiting oneerlijk is als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en tevens in strijd is met artikel 7 lid 4 onder b van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, waardoor de uiting ook in strijd is met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

Wat meespeelde was dat de verpakking geen mededelingen bevatte die de hiervoor omschreven indruk die de uiting wekt over de mate waarin deze is gevuld, kunnen nuanceren. Ook was de verpakking geheel ondoorzichtig.

Bel
Route