Het Auteursrecht is een prachtig recht: het ontstaat automatisch door de “creatieve daad” en is van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Groot voordeel is dat er geen formele eis, zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright-teken nodig is om aanspraak te kunnen maken op de bescherming. Men hoeft er dus niets voor te doen om aanspraak op het auteursrecht te kunnen maken (behalve uiteraard het tot stand brengen van de creatieve daad)!

Bijkomend voordeel is dat een werk niet af hoeft te zijn voor het beschermd is: elke kladversie is ook al beschermd, zolang er dus maar de creatieve hand van de maker in te herkennen is.

Het vroegere standpunt dat een auteursrecht iets kunstzinnigs moest hebben, is al lang achterhaald.  Naast de gebruikelijke mode- en designwereld, profiteren ook ondernemingen die technische voorwerpen maken van dit recht. Criterium is slechts of de ontwerper van het product enige mate van creatieve vrijheid had en de vormgeving van het product niet geheel te danken is aan technische of functionele vereisten. Zo werd ook auteursrechtelijke bescherming toegekend aan bakfietsen en aan panna voetbalgoaltjes.

Een bepaalde stijl of modetrend – hoewel vaak anders wordt gedacht – komt echter uitdrukkelijk niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Een auteursrechthebbende beschikt over twee exclusieve rechten: het exclusieve exploitatierecht, dat wil zeggen het recht om het beschermde werk openbaar te maken en het exclusieve recht om het werk te verveelvoudigen. Dat betekent dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende niet zomaar op eigen houtje het beschermde werk mag openbaar maken en/of verveelvoudigen. Daarvoor is – in beginsel –  de voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende nodig.

Naast de hierboven genoemde exploitatierechten krijgt elke maker van een werk persoonlijkheidsrechten. Die rechten, die ook wel ‘morele rechten’ worden genoemd, verblijven altijd bij de maker, ook als de maker zijn of haar auteursrecht (dus het openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht) aan een ander heeft overgedragen.

Heeft uw product een oorspronkelijke vormgeving en komt uw concurrent te dicht daarbij in de buurt, dan is het vaak mogelijk om met behulp van het auteursrecht daartegen op te treden. Annelies heeft ruime ervaring met het opstellen van diverse auteursrechtelijke overeenkomsten, zoals uitgeefcontracten, licentie- en overdrachtsovereenkomsten en exploitatiecontracten.

Vragen?  Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route