Krijgt u weleens een custom opdracht, dat wil zeggen om iets specifieks te ontwerpen of te produceren? Wees dan voorzichtig met de specificaties/offertevoorwaarden/garanties. Op 3 april 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen waarbij de overeenkomst tot de bouw van een jacht werd ontbonden. Het in opdracht gebouwde schip voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen omdat de gegarandeerde maximumsnelheid niet werd gehaald. De jachtbouwer had toegezegd dat het jacht 9 knopen bij 80% motorbelasting en 8 knopen bij 60% motorbelasting zou halen. Dat bleek na levering van de boot echter niet mogelijk te zijn. Deze tekortkoming rechtvaardigde de ontbinding van de overeenkomst volgens het Hof. Dat betekent dat de koper het jacht moest terug leveren en dat de jachtbouwer alles moest terugbetalen en daarnaast schadevergoeding moest betalen aan de koper. Dat was een lelijke strop voor de jachtbouwer. Hou dus als opdrachtnemer enige slagen om de arm en geef geen spijkerharde garanties. Termen als “voorzover technisch mogelijk” of  “gestreefd wordt naar”  kunnen dan uitkomst bieden.

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:3046&showbutton=true

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

 

Bel
Route