De rechtbank Noord Nederland (afdeling kanton) heeft op 4 april 2023 op verzoek van de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting die een collectieve actie had ingesteld,  geoordeeld dat Volkswagen aansprakelijk is tegenover een consument voor de aankoop van een ‘sjoemeldieselauto’, voorzien van manipulatiesoftware. Volkswagen heeft zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Emissieverordening, bedrog en oneerlijke handelspraktijken jegens de consument, waarmee zij onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. De installatie, het gebruik en het verzwijgen van verboden manipulatiesoftware in (diesel)auto’s die voor de consumentenmarkt worden geproduceerd, als onderdeel van het verkrijgen van typegoedkeuring die noodzakelijk is voor het op de markt brengen van de auto’s, is naar het oordeel van de kantonrechter zonder meer in strijd met het zorgvuldig handelen dat van een professionele autofabrikant als Volkswagen mag worden verwacht.

Er wordt een schadevergoeding van € 3.000,- voor lagere waarde van de auto toegekend. Volkswagen was niet de enige autoproducent die sjoemelsoftware gebruikte, dus wellicht volgen meerdere acties.

Bel
Route