Een beslissing van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie d.d. 20 oktober 2014, Garmin vs Tomtom:

TomTom heeft een aantal reclame-uitingen gedaan over onder andere de snelheid van haar navigatiedienst. Volgens Garmin zijn deze in strijd met de reclamecode. De claim “TomTom Traffic gets you there fastest” geeft volgens Garmin een vertekend beeld, omdat in het eerste rapport waarop deze claim is gebaseerd gebruik is gemaakt van Garmin apparaten die niet beschikken over de zogenaamde DAB technologie, die beter presteren dan apparaten zonder die technologie.

Het College oordeelt dat oordeelt dat de adverteerder in de gevallen waarin de relevantie van de onderzoeksresultaten gemotiveerd wordt betwist, tegenover die betwisting aannemelijk dient te maken dat deze resultaten in voldoende mate een vergelijkende superioriteitsclaim kunnen rechtvaardigen. Dat bleek dus niet het geval en TomTom heeft de consument onjuist geïnformeerd.  De claim van TomTom dat zij meer dan 350 miljoen “drivers” heeft, terwijl Garmin er minder dan 100 miljoen heeft is eveneens onrechtmatig. TomTom heeft namelijk in de reclame-uiting niet de bron genoemd waarop deze uiting is gebaseerd.

Kijk dus uit met stellige advertentie claims: uw stelling dient wel aannemelijk gemaakt te kunnen worden.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route