Nike ontbond de overeenkomst met een van haar distributeurs, het Italiaanse Action Sport, omdat deze zich niet hield aan de Selective Retailer Distribution Policy van Nike. Hoewel Action Sport voornamelijk vanuit haar fysieke winkel in Sicilië verkoopt, heeft zij wat betreft haar internetverkopen herhaaldelijk het verbod overtreden om via de platform Amazon Nike-producten te verkopen. De ontbinding was terecht, zo oordeelden de rechtbank Amsterdam en later ook het Hof in juli 2020.  Het Amsterdamse Hof vond  dat Nike binnen haar selectieve distributiestelsel geautoriseerde retailers mag verbieden om Nike-producten te verkopen via niet-geautoriseerde online platforms zoals Amazon. Het beperkt namelijk niet in zijn algemeenheid de verkoop via het internet. De online-verkoop op geautoriseerde websites (zoals Action Sport’s eigen website en andere e-tailers zoals Zalando) is namelijk toegestaan door Nike.

Binnen een selectief distributiestelsel kiest een leverancier zijn afnemers (distributeurs) uit op grond van selectiecriteria. De verkoop van erkende distributeurs aan niet-erkende distributeurs is binnen een selectief distributiestelsel verboden. Zo ontstaat er een gesloten stelsel van distributeurs die de producten mogen verkopen en daarbij aan de door de leverancier gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Uit de uitspraak van het Amsterdamse hof volgt dat het is toegestaan om een verbod op te leggen aan afnemers in een selectief distributiestelsel om via online platforms zoals Amazon producten te verkopen. Het maakt dus niet meer uit of het om luxeproducten gaat of niet.

Bij selectieve distributie mag men de afnemers overigens niet verbieden om de producten zelf via een eigen webshop aan te bieden. Wel moet de afnemer de producten in beginsel in de webshop tegen dezelfde prijs aanbieden als in de bakstenen winkel. Alleen stunten via de webshop mag dus verboden worden.

Bel
Route