Vanaf 1 januari 2014 zal de nieuwe Europese douaneverordening nr. 608/2013 van toepassing zijn. De procedure voor het douane-optreden m.b.t. de namaakgoederen blijft grotendeels onveranderd, maar de bevoegdheden van de douaneautoriteiten worden aanzienlijk uitgebreid. De douane kan per 1 januari 2014 niet enkel optreden op basis van een vermoeden van inbreuk op merken, auteursrechten, tekeningen of modellen, octrooien, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten, maar ook op basis van een vermoeden van inbreuk op handelsnamen, topografieën van halfgeleiderproducten (‘chips’) en gebruiksmodellen.

De Verordening is bovendien van toepassing op de goederen vervoerd per post of pakketjes, waarvan wordt vermoed dat ze nagemaakt of door piraterij verkregen zijn. Gelet op het grote aantal kleine pakketten namaakgoederen die via het internet worden besteld, zal deze vernieuwing van prominent belang zijn. Indien u bijvoorbeeld weet dat een bepaalde verzender uit het buitenland regelmatig namaakproducten naar de EU stuurt per post, dan kan de douane deze nu tegenhouden via onze douanebewaking. Het grote voordeel van de toepasselijkheid van deze verordeningen op zendingen per post is dat het relatief eenvoudig  is om namaak goedkoop en snel te laten vernietigen, waarbij contact met de verzender en ontvanger niet altijd nodig is. Overigens wordt deze zogenaamde “verkorte procedure” vanaf januari verplicht in alle lidstaten van de EU.  Deze procedure leidt tot vernietiging van goederen, zonder tussenkomst van de rechter, op kosten van de IE-rechthebbende, als (tijdig) protest tegen het optreden van de douane uit blijft. De douane in Nederland past deze procedure al toe, zodat de wijziging met name van belang is waar de rechthebbende het douaneoptreden in de hele EU heeft verzocht.

Vermoed u dus dat inbreuk van uw producten uit het buitenland komt, dan is het vrij eenvoudig om de Douane te verzoeken om op te treden en om de invoer van de partij inbreuk makende goederen tegen te houden. Het is een goedkoop, effectief en snel middel.

De uitzonderingen op de Verordening blijven echter behouden. Zo is de Verordening niet van toepassing op de goederen in de persoonlijke bagage van reizigers, mits deze voor eigen gebruik zijn . Evenmin is de Verordening van toepassing op illegale parallelhandel en hoeveelheidsoverschrijdingen. Evenmin verandert de Verordening iets aan de regeling m.b.t. de goederen in transit. De douane kan louter optreden m.b.t. de goederen in transit wanneer bewezen is dat deze goederen bestemd zijn om in de EU te worden verhandeld.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route