De bestreden reclame betreft een uiting voor “Vanilla Cones” in de nieuwsbrieven van Lidl van 3 en 17 juli 2014. Boven de afbeelding van een pak “Vanilla Cones” ijsjes staat “ALS BESTE GETEST! Bron: Smaaktest Consumentenbond juli / augustus 2014”.  Onder de afbeelding van het pak ijsjes staat: “Wint o.a. van Ola en heeft een lekker knapperig hoorntje”.

Unilever dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie en stelt dat de reclame is gebaseerd op een door de Consumentenbond uitgevoerde marginale test inzake het Cornetto ijsje van Unilever en haar concurrenten (‘Cornetzo-test’). Deze test kan niet als onderbouwing van de reclame dienen, nu de test door slechts 19 personen is uitgevoerd en in opzet, uitvoering en wijze van publicatie niet voldoet aan de strenge eisen van betrouwbaarheid en zorgvuldigheid die in het algemeen gelden voor testen die door de Consumentenbond in het kader van klassiek vergelijkend warenonderzoek worden gedaan. Unilever krijgt gelijk. De RCC oordeelt: In de bestreden uiting staat geen informatie over het feit dat het een simpele smaakproef betreft onder een relatief beperkt aantal testers. Er wordt daarentegen, mede door de stelligheid waarmee Lidl zich in de uiting op de resultaten van een Consumentenbondtest beroept, de indruk gewekt dat sprake is van een reguliere test, dat wil zeggen een grootschalige test die leidt tot een geobjectiveerd smaakoordeel van een representatieve testgroep met betrekking tot de geteste producten en waarbij, zoals in de uiting staat, het product van Lidl “als beste getest” is. De enkele vermelding van “Smaaktest” als bron van de claims die in de uiting staan is onvoldoende om voornoemde indruk weg te nemen. De gemiddelde consument zal derhalve op basis van de uiting niet onderkennen dat sprake is van een test waarvan de waarde beperkt is, en van een onjuiste opvatting uitgaan met betrekking tot de betekenis die aan het testresultaat toekomt voor zover dit in de uiting wordt genoemd. Lidl wordt gevraagd om de reclame te staken.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route