Wilt u uw intellectueel eigendom op een door u ontworpen product, dienst, vormgeving of een door u bedacht merk en/of handelsnaam vastleggen, beschermen of overdragen? Wenst u een licentie te verstrekken of aan te bieden? Of bent u betrokken bij een (juridisch)conflict op het gebied van het IE-recht of terzake een domeinnaam? Of wenst u advies over de bescherming van uw idee of een mogelijk auteursrecht of over een mogelijke inbreuk? Of wilt u uw merk deponeren?

Mr. Annelies ten Hove is gespecialiseerd in deze materie en kan al uw vragen op het gebied van IE-recht beantwoorden. Annelies houdt zich bezig met:

  • Auteursrecht (copyright): van toepassing op o.a. teksten, muziek, foto’s, kunst, ontwerpen, vormgeving, toegepaste kunst, meubels, sieraden, kleding, architectuur, software;
  • Merkenrecht: woordmerken, beeldmerken, vormmerken, kleurmerken, klankmerken;
  • Handelsnamen/domeinnamen
  • Modellen: de vormgeving van het uiterlijk van een product;
  • Octrooi kwesties

Opstellen en beoordelen licentieovereenkomsten over intellectuele eigendomsrechten en het voeren van procedures terzake inbreuk op IE-rechten.

Annelies is tevens gecertificeerd Benelux merken- en modellengemachtigde. Uiteraard kan zij u ook bijstaan en vertegenwoordigen in een IE-recht procedure of een merk of model voor u deponeren. Neem contact op via ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route