Het gebruik van een merk via Google Adwords is – in principe – toegestaan, op voorwaarde dat het voldoende duidelijk is van wie de advertentie afkomstig is.

Het Europese Hof van Justitie heeft zich al eerder uitgelaten over AdWords (zie bijv. de HvJ uitspraken Google France en Interflora/M&S). Zo heeft het HvJgeoordeeld dat er geen sprake is van inbreuk op het moment dat het gebruik van een merk als AdWord niet-misleidend is. Wanneer het voor een consument meteen duidelijk is dat het een advertentie van een concurrent betreft, is er geen sprake van inbreuk, omdat er geen sprake is van misleiding. Indien het voor een consument echter niet duidelijk is van wie de advertentie afkomstig is, wordt er afbreuk gedaan aan het merk en is er sprake van inbreuk.

Conclusie : het hangt dus af van hoe een merk als Adword wordt gebruikt en of de gemiddelde websitebezoeker meent dat er een band is tussen de adverteerder en de merkrechthebbende. Het moet voor de internetgebruik duidelijk zijn wat de relatie is tussen het zoekwoord en de adverteerder. De adverteerder moet dus enige voorzichtigheid betrachten. Met name bij een beroemd merk als adword kan een rechtbank toch oordelen dat daarmee ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route