Een handelaar die op Amazon een product aanbiedt dat hij niet zelf heeft vervaardigd, moet de consument informeren over de garantie van de producent als hij daarvan een centraal en beslissend onderdeel van zijn aanbod maakt, aldus een uitspraak van onze hoogste Europese rechter.

absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG (hierna: „absoluts”) bood op het platform voor internethandel Amazon een product aan van de Zwitserse fabrikant Victorinox. De pagina van de Amazonsite met dat aanbod bevatte geen informatie over eventuele garanties geboden door absoluts of een derde, maar wel een link in een rubriek „Overige technische informatie”. Als de gebruiker op die link klikte, werd een bestand met informatie geopend dat door de producent was opgesteld.

Een concurrerend bedrijf was van mening dat aboluts onvoldoende informatie had verstrekt over de garantie van de producent en heeft krachtens de Duitse regeling omtrent oneerlijke concurrentie beroep ingesteld om absoluts te doen gelasten dergelijke aanbiedingen te staken. De zaak is uiteindelijk voor het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) gekomen. Deze rechter twijfelde over de vraag of een handelaar in de situatie van absoluts op grond van de richtlijn consumentenbescherming gehouden is om de consument te informeren over het bestaan van een commerciële garantie die door de producent wordt geboden. Het Bundesgerichtshof vroeg zich ook af wat de omvang van een dergelijke verplichting was en onder welke voorwaarden zij ontstaat.

In zijn arrest oordeelt het Hof van Justitie EU dat een handelaar op grond van de richtlijn consumentenbescherming gehouden is de consument precontractuele informatie te verstrekken over de commerciële garantie van de producent als de consument een legitiem belang heeft bij deze informatie om te beslissen of hij een overeenkomst met de handelaar wil aangaan. Het Hof oordeelt ook dat deze informatie alle gegevens moet omvatten over de voorwaarden voor de toepassing en het inroepen van een dergelijke garantie op basis waarvan de consument die beslissing kan nemen.

Verkoopt u producten van derden op Amazon of Ebay? Let dat op de juiste vermelding van de garantie van de producent.

Bel
Route