Op 1 juni 2022 is de VBER (een nieuwe EU Groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten) in werking getreden. Voor bestaande distributieovereenkomsten (die voor 31 mei 2022 zijn afgesloten) geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Bestaande distributieovereenkomsten dienen uiterlijk op 31 mei 2023 in overeenstemming te zijn met de nieuwe VBER. Alle distributieovereenkomsten die na 1 juni 2022 tot stand  komen, moeten meteen overeenstemmen met de VBER. Indien de distributie overeenkomst niet wordt aangepast, kan de betreffende bepaling nietig zijn, danwel zou dat tot overtreding van de Mededingingswet kunnen leiden.

Belangrijke veranderingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Afspraken waarin de distributeur wordt verhinderd om het internet te gebruiken voor de (weder)verkoop van de producten en/of diensten zijn in principe niet toegestaan.
  • De leverancier mag nu verschillende verkoopprijzen hanteren voor goederen/diensten die offline (in een fysiek verkooppunt) of online (via een webshop) worden verkocht voorzover die verschillende prijzen te relateren zijn aan investeringen en kostenverschillen tussen deze verschillende verkoopkanalen.
  • Overeenkomsten die betrekking hebben op het aanbieden van online platformen, e-commerce giganten en app-stores worden ook gezien als verticale overeenkomsten die (onder bepaalde voorwaarden) voor vrijstelling in aanmerking kunnen komen.
  • Meerdere exclusieve distributeurs voor een bepaald gebied of een bepaalde klantenkring kunnen worden aangewezen. Het aantal distributeurs moet dan wel in verhouding staan tot dat gebied of die klantenkring en de investeringen die voor de exclusieve verkoop moeten worden gedaan. Daarnaast wordt het eenvoudiger om een combinatie van verschillende typen distributiestelsels naast elkaar toe te passen.
  • Toegestaan is nu een verbod tot de actieve of passieve verkoop door de exclusieve distributeur en zijn klanten aan niet-erkende distributeurs in een gebied waar de leverancier een selectief distributiestelsel toepast. Parallelimport kan dus gemakkelijker worden verhinderd.
  • Toegestaan is eveneens een verbod tot de actieve verkoop door de leden van het selectieve distributiestelsel en hun directe klanten, in een gebied of klantenkring die aan de leverancier zijn voorbehouden of die exclusief aan ten hoogste vijf exclusieve distributeurs zijn toegewezen.

Voorheen mochten deze 2 laatste verboden alleen aan de distributeur worden opgelegd. Neem svp contact op met Annelies ten Hove voor het aanpassen van uw distributieovereenkomsten.

 

Bel
Route