De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 30 oktober 2017 bekend gemaakt dat het onbeperkt publiekelijk toegankelijk maken van WHOIS-gegevens van domeinnaamhouders door Nederlandse registers is in strijd met de huidige Nederlandse privacywetgeving. WHOIS-gegevens zijn de naam, het adres, emailadres en telefoonnummer van domeinnaamhouders.

Openbaarmaking van deze persoonsgegevens is volgens de AP niet noodzakelijk. Toegang tot de gegevens van domeinnaamhouders is vanzelfsprekend mogelijk als dat bijvoorbeeld om technische redenen noodzakelijk is, of voor partijen zoals justitie en politie, die daartoe wettelijk bevoegd zijn: de zogeheten getrapte toegang.  Wanneer WHOIS-gegevens natuurlijke personen betreffen, gaat het om persoonsgegevens en is de Nederlandse privacywetgeving van toepassing. Het onbeperkt publiekelijk toegankelijk maken van WHOIS-gegevens via internet is een vorm van verwerking van persoonsgegevens waarvoor een wettelijke grondslag is vereist. Onafgeschermde publicatie WHOIS-gegevens in strijd met de wet, zo stelt de AP.

Het zal dus niet meer zo eenvoudig zijn om te achterhalen wie de eigenaar is van een bepaalde domeinnaam.  Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onafgeschermde-publicatie-van-whois-gegevens-strijd-met-de-wet

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route