Het is een bekend feit dat online verkoop van goederen doorgaans tegen lagere prijzen plaatsvindt dan de offline verkoop in de bakstenen winkels. Leveranciers willen daarom internetverkoop vaak inperken in een distributiecontract tussen leverancier en distributeur. In hoeverre is dat toegestaan?

Niet geoorloofd is:

–        Passieve verkoop mag door de leverancier niet worden beperkt. Een leverancier kan een distributeur dus geen algemeen verbod opleggen ten aanzien van de verkoop van producten via een webshop, ook niet ten aanzien van de talen waarin de producten in de webwinkel worden aangeboden.

–        De leverancier moet dezelfde prijzen doorberekenen aan distributeurs die hun producten via webwinkels verkopen als voor producten die offline in bakstenen winkels worden verkocht.

Wel geoorloofd is:

–        Echter, contractueel mag een leverancier zijn distributeur wel verbieden om de webwinkel actief te promoten bij afnemers die gevestigd zijn buiten het overeengekomen exclusieve verkoopgebied.

–        Tevens mag de leverancier vereisen van zijn distributeur dat hij één of meer fysieke bakstenen winkels of showrooms heeft en tenminste een bepaalde omzet realiseert met de offline verkoop van deze producten.

–        Ook mag de leverancier specifieke kwaliteitseisen stellen met betrekking tot de webwinkel verkoop. Daarbij moet gedacht worden aan reclame voor de webwinkel en de klantenservice en afterservice van de webwinkel.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route