In een recente uitspraak van december 2013  heeft het Hof  zich streng opgesteld voor stichtingbestuurders die een verlieslijdende onderneming startten. Hoe goed bedoeld ook, bestuurders van stichtingen kunnen aansprakelijk zijn. Het ging hierbij om een bestuurder van een stichting actief op het gebied van welzijnswerk (leren en opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Er was van meet af aan sprake van een verliesgevende exploitatie zonder deugdelijke begroting en zonder dat sprake was van financiële dekking voor de daardoor ontstane tekorten of een reëel vooruitzicht op een dergelijke dekking. Desondanks heeft de bestuurder samen met twee andere bestuurders de exploitatie gestart en deze gedurende enige tijd voortgezet. In het daarop volgende faillissement van de stichting heeft de curator de bestuurders aansprakelijk gesteld.

Het hof heeft de bestuurders veroordeeld tot schadevergoeding wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. De financiering moet vóór aanvang van de activiteiten bekend zijn.

Meer weten? Neem contact op met ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route