Steeds meer rechtsbijstandverzekeraars leggen de vrije advocaatkeuze, die het Hof van Justitie hen eind vorig jaar oplegde, aan banden. De meeste draaien de duimschroeven aan door de vergoedingen van advocaatkosten te maximeren en lijken daarmee de vrije advocaatkeuze van hun verzekerden te frustreren.  Het Europese Hof van Justitie besliste op 7 november 2013 dat rechtsbijstandsverzekeraars hun verzekerden een vrije advocaatkeuze moeten bieden. De vrije advocaatkeuze geldt bij alle procedures, dus ook procedures waarvoor procesvertegenwoordiging niet verplicht is.

Het Verbond van Verzekeraars vreesde dat als polishouders vaker een externe advocaat inschakelen, de kosten voor rechtsbijstand sterk zullen stijgen en daarmee ook de premies. De premies stegen (vooralsnog) niet. Maar de meeste rechtsbijstandverzekeraars pasten wel hun polisvoorwaarden aan en wel zodanig dat er van de vrije advocaatkeuze weinig meer overblijft. De vergoeding is meestal niet kostendekkend.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route