Ben u een kleine of middelgrote onderneming en heeft u recentelijk een merk of model gedeponeerd? Maak dan gebruik van de subsidies van het Europese SME fonds.
Het Mkb-Fonds (SME Fund) verleent financiële steun aan in de EU gevestigde kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s) voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten). Kmo’s kunnen vouchers aanvragen waarmee ze aanspraak kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling van betaalde kosten. Het aanbod van het fonds omvat het volgende:
Voor de IP Scan:
terugbetaling van 90 % van de kosten voor een door een nationaal IE-bureau van de EU uitgevoerde prediagnostische dienst (IP Scan). Deze dienst moet worden aangevraagd bij het nationale IE-bureau van het land waarin de onderneming is gevestigd, maar dit bureau moet de dienst wel aanbieden in het kader van het Mkb-Fonds. Meer informatie vindt u op de webpagina over de IP Scan.
Voor merken en modellen:
terugbetaling van 75 % van de taksen voor Uniemerkaanvragen en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie;
terugbetaling van 75 % van de taksen voor nationale of regionale merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie;
terugbetaling van 50 % van de basistaksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanwijzingstaksen en latere aanwijzingstaksen buiten de EU. Aanwijzingstaksen uit EU-landen zijn niet inbegrepen, evenmin als administratiekosten die door het bureau van oorsprong in rekening worden gebracht.

Er wordt m.i. te weinig gebruik gemaakt van dit fonds!

Zie ook: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund

Bel
Route