In deze zaak stellen partijen die solexen verhuren op Texel over en weer dat de ander inbreuk maakt op hun handelsnaam. In zijn arrest beoordeelde het Hof Amsterdam of appellant is geslaagd bewijs te leveren van het gebruik van de handelsnaam ‘solextexel’, of partijen inbreuk hebben gemaakt op elkaars handelsnaam en of de andere partijen onrechtmatig hebben gehandeld jegens appellant door na beëindiging van hun samenwerking aan te haken bij een handelsnaam van appellant.

Het Hof stelt dat de door appellant gevoerde handelsnamen ‘solextexel(.nl)’ en ‘solexverhuurtexel(.nl)’ en de door geïntimeerden gevoerde handelsnaam ‘Solex Texel’ allemaal in hoge mate beschrijvend zijn en voor de hand liggend als namen voor ondernemingen die solexen verhuren op Texel. In dit opzicht geldt het uitgangspunt dat een ieder zich moet kunnen bedienen van een naam die beschrijvend is voor de producten of diensten die hij aanbiedt. Deze handelsnamen hebben in beginsel geen onderscheidend vermogen. Voorbeelden van daadwerkelijke verwarring bij het relevante publiek zijn onmiskenbaar toe te schrijven aan het in hoge mate beschrijvende karakter. De vorderingen kunnen over en weer niet op grond van artikel 5 Hnw worden toegewezen.

Maar, kort voor de beëindiging van de samenwerking tussen partijen – die erin bestond dat appellant van 2013 tot begin 2018 solexen verhuurde aan geïntimeerden – heeft geïntimeerde namen in gebruik hebben genomen die zo dicht mogelijk aanlagen tegen de handelsnaam van appellant om te profiteren van diens bedrijfsdebiet. Dat is onrechtmatig volgens het Hof voor wat betreft de domeinnaam www.solexverhuur-texel.nl. Dit onrechtmatige handelen van geïntimeerden brengt onbetwist met zich dat geïntimeerden jegens appellant verplicht zijn om zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam www.solexverhuur-texel.nl, deze door te halen en mee te werken aan registratie daarvan door appellant. Nu niet blijkt dat geïntimeerden ‘Solexverhuurtexel’ als handelsnaam gebruiken, ontbreekt belang bij toewijzing van de vorderingen die betrekking hebben op het staken van het gebruik daarvan.

Opvallend is dat het Hof dus onderscheid maakt tussen handelsnaam en domeinnaam. De gedaagde partij mag de handelsnaam Solex Texel blijven voeren maar moet de domeinnaam www.solexverhuur-texel.nl overdragen.

 

Bel
Route