Een aantal bepalingen van de Franchisewet zijn direct ingegaan op 1 januari 2021. De overige bepalingen moeten vanaf 1 januari 2023 volledig zijn doorgevoerd in de franchiseovereenkomsten die bestonden op het moment van inwerkingtreding van de wet. Is een franchiseovereenkomst gesloten na 1 januari 2021? Dan heeft de wet directe werking.

Denk bijvoorbeeld aan de goodwill en het post-contractueel non-concurrentiebeding. Het is verplicht om een regeling op te nemen ten aanzien van goodwill:  hoe wordt de goodwill vastgesteld, is er goodwill aanwezig en zo ja, hoeveel, en in welke mate kan de goodwill aan de franchisegever worden toegeschreven. Indien er sprake is van goodwill die aan de franchisenemer is toe te rekenen, dan moet de overeenkomst een regeling bevatten  hoe deze goodwill wordt vergoed bij het einde van de overeenkomst.

De Franchisewet bepaalt ook wanneer een post-contractueel non-concurrentiebeding geldig is. Het beding mag niet langer gelden dan 1 jaar na het einde van de franchiseovereenkomst gelden en moet schriftelijk zijn overeengekomen.

Bel
Route