Procedure over actieradius elektrische auto

Op 22 oktober 2021 wees de kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam een vonnis over een interessante zaak, namelijk de tegenvallende actieradius van een elektrische auto. Zie ook: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:10130 De eiser heeft …Meer lezenMeer lezen

Google en Twitter niet aansprakelijk voor nepadvertenties of neptweets

Google en Twitter zijn niet aansprakelijk voor nepadvertenties en neptweets waarin de naam en/of foto van bekende Nederlanders, onder wie Jort Kelder, werden gebruikt om consumenten aan te sporen om …Meer lezenMeer lezen

Uitspraak van Hof van Justitie EU dd 5 mei 2022 over garantieverplichtingen van handelaars op Amazon etc.

Een handelaar die op Amazon een product aanbiedt dat hij niet zelf heeft vervaardigd, moet de consument informeren over de garantie van de producent als hij daarvan een centraal en …Meer lezenMeer lezen

Misleidende mededelingen en oneerlijke handelspraktijken

In de uitspraak van rechtbank Den Haag d.d. 19 april 2022 gaat het weer om een geschil tussen twee voormalige handelspartners. Spyra houdt zich bezig met het ontwerpen en verhandelen van …Meer lezenMeer lezen

Impossible burger tegen Incredible burger

Het Hof Den Haag heeft op 12 april 2022 geoordeeld dat INCREDIBLE BURGER inbreuk maakt op het EU woordmerk IMPOSSIBLE BURGER. IF is een in 2011 opgericht Amerikaans bedrijf dat plantaardige …Meer lezenMeer lezen

Geschil tussen voormalige handelspartners over een toiletreiniger

Wat was er aan de hand in deze uitspraak van het Hof Den Bosch van 15 maart 2022? Milieu Nationale is een groothandel op het gebied van schoonmaakmiddelen en heeft …Meer lezenMeer lezen

Let op toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en risico van vervoer

De rechtbank Rotterdam heeft op 9 maart 2022 een interessant vonnis gewezen. De zaak ging om het volgende. Medical heeft met E2C afgesproken dat E2C het vervoer van de mondkapjes naar …Meer lezenMeer lezen

Borgstelling? Let op mogelijke toestemming echtgeno(o)t(e)

De rechtbank Amsterdam heeft op 28-02-2022 uitspraak hierover gedaan. Wat was het geval? Paridon Containers was een borgstelling overeengekomen met o.a. een directeur van een bedrijf terzake verhuurde containers. De facturen …Meer lezenMeer lezen

Bad leaver or Good leaver

Een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (01-09-2021) laat zien dat het belangrijk is om in de aandeelhoudersovereenkomst met  een manager een duidelijk geformuleerde regeling op te nemen over de leaver …Meer lezenMeer lezen

Parallelhandel

Officiële wederverkopers van merkproducten worden steeds vaker geconfronteerd met parallelhandel. Bij parallelhandel worden de merkproducten geïmporteerd zonder toestemming van de fabrikant of merkhouder van de originele producten. Het betreft geen …Meer lezenMeer lezen

Bel
Route