Reeds eerder meldde ik al dat in maart 2016 de nieuwe Uniemerken Verordening in werking is getreden. In januari 2016 was ook de nieuwe Merkenrichtlijn in werking getreden, maar moest door de EU-lidstaten nog worden omgezet in nationale wetgeving. Doel is de harmonisering en modernisering van het merkenrecht in Europa.

Nationale instanties voor de registratie van merken, zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), worden op basis van deze Merkenrechtlijn verplicht om een administratieve procedure aan te bieden, waarin de nietigheid of het verval van een Benelux-merk kan worden ingeroepen. Daarvoor moet u nu nog naar de rechter gaan. Het wordt nu dus mogelijk om een procedure tot nietigverklaring en verval van een merk bij het BBIE te voeren. Het BBIE verwacht daarmee per 1 juni 2018 in de Benelux van start te kunnen gaan.

Met het openstellen van een eenvoudigere administratieve procedure bij het merkenbureau zal de nietigheid of verval van een merk laagdrempeliger kunnen worden afgehandeld. Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

 

Bel
Route