Op 29 april 2004 is de zogenaamde Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen (Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten). Artikel 14 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten zorgdragen dat in procedures inzake intellectuele eigendomsrechten als algemene regel de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Anders dan bij andere rechtsgebieden, kan in IE zaken derhalve aanspraak worden gemaakt op een hogere proceskostenveroordeling.

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Zie http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/Indicatietarieven-2014.pdf

Bel
Route