De kogel is door de kerk: geen downloadverbod

Op grond van artikel 16b en artikel 16c van de Auteurswet is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om zonder toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik van zijn of haar beschermde werk (foto, gedicht, muziek, film, enz. ) één of enkele kopieën te maken. Dit wordt de thuiskopie genoemd. In principe mag men muziek voor eigen privégebruik downloaden van internet. Dat moet dan wel op een beperkte schaal gebeuren en zonder commercieel oogmerk. Downloaden voor strikt eigen gebruik (een zogeheten thuiskopie) is dus toegestaan. Zo’n thuiskopie mag echter niet verder worden verspreid of op een andere manier aan derden worden gegeven. Onder druk van de muziekindustrie werd er echter gepoogd dat tegen te gaan. Echter, films en muziek downloaden blijft legaal in Nederland. De Tweede Kamer heeft in december 2012 een motie van PvdA en D66 tegen een downloadverbod aangenomen. In plaats daarvan komt er een thuiskopieheffing op bijvoorbeeld smartphones en blanco cd’s en dvd’s. Die heffing is bedoeld als tegemoetkoming aan de rechthebbenden die inkomsten mislopen door het downloaden van films, muziek, games en andere software.

Vragen?  Neem contact op met Annelies ten Hove: ath@tenhoveadvocatuur.com

Bel
Route